Home > Reach Us

Registered Office:

Dharamvir Exports
405, Mimraj Building, Second Floor, Kalbadevi Road, Mumbai – 400 002 (Maharashtra)
Ph: 022-32421546, Mob: +91-9321328855,
E-mail:   shirtings@dharamvirgroup.com

 

Branch Office:

Shree Dharamvir Textile Pvt. Ltd.
G-361, Azad Nagar, Bhilwara –  311 001 (Rajasthan)
Ph: 01482-324645, Mob: +91-9415132971,
E-mail:   suitings@dharamvirgroup.com

 

Chopra Lot House
50/15 Dharamvir Market, Naughara – General Ganj, Kanpur-208001 (Uttar Pradesh)
Ph: 0512-2353305, Mob: +91-7705890005,
E-mail:   sanjivkumar@dharamvirgroup.com